• blog.pozaschemat@gmail.com

Katolicyzm bez chrześcijaństwa

Tytułową frazę zaczerpnąłem od ks. Tomáša Halíka. Była ona częścią przemowy, jaką wygłosił odbierając Medal Świętego Jerzego w Krakowie w 2019 roku. Mówił wtedy w kontekście tego zdania: „Katolicyzm jako system autorytarnego, zdrętwiałego myślenia i postępowania. W którym nie ma […]